+30 210 5051277

Ομαδικές Ανώτερες Επικοινωνίες

Ομαδικές Ανώτερες Επικοινωνίες

Ομαδικές Ανώτερες Επικοινωνίες

Η “ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ” από το 2014, είναι ένας χώρος υποστήριξης και προώθησης ενός εναλλακτικού τρόπου ζωής και σκέψης.
Σκοπός της είναι μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, εξειδικευμένα σεμινάρια και θεραπείες, ο ενδιαφερόμενος να έρχεται σε επαφή με τον εσωτερικό του εαυτό,
να ανακαλύπτει νέους τρόπους αντιμετώπισης των διαφόρων καταστάσεων της ζωής του και να ισορροπεί νου και πνεύμα.

Κβαντικό Άλμα 66%
Κοσμικές Ακτίνες 55%
Αναληφθέντες Διδάσκαλοι 85%
Αρχάγγελοι 78%
Ομαδικές Ανώτερες Επικοινωνίες 82%

Μάθετε περισσότερα

ΚΒΑΝΤΙΚΟ ΑΛΜΑ
ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΙ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ