Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΦΑΙΡΑ συμμετέχει στην εκδήλωση “ΤΕΧΝΗ & ΘΕΡΑΠΕΙΑ“.

Θα χαρούμε να σας συναντήσουμε εκεί!

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.